Добре дошли в страницата на "Иновет ООД"

Фирма “Иновет” ООД е създадена през месец март 2008 г. с основен предмет на дейност научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки и по-специално разработване, производство и търговия с иновативни продукти в областта на ветеринарната и хуманната медицина. Управленският и изпълнителският състав на фирмата и особено носителят на настоящата иновативна идея притежават значителен опит в сферата на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) и иновациите.

Symbol
Symbol